Zwaard van brons, midden- tot late bronstijd (ca. 1300 - 1100 voor Chr.). De kling heeft een typische bladvorm, kenmerkend voor zwaarden afkomstig uit Atlantisch Europa (westkust en Groot-Brittannië). Met bronzen klinknagels werd de houten of benen greep op de plaat onder de kling vastgezet. De grotere schokbestendigheid en de bladvorm maken dit zwaard, in tegenstelling tot eerdere zwaardtypen, geschikt als steek- én slagwapen.

(65)

01

02

Pot van aardewerk, vroeg-neolithicum (ca. 5000 voor Chr.). De kenmerkende, golvende lijnversieringen zijn aangebracht in de gedroogde klei, waarna de pot in open vuur of in een veldoven is gebakken. De onregelmatige verdeling van zuurstof in een dergelijke oven veroorzaakt het gevlamde uiterlijk van het aardewerk.

(50)

03

Pijlpunt van vuursteen, midden-mesolithicum (ca.  7000 - 6500 voor Chr.). Dit type wordt ook wel feuille de gui of maretakspits genoemd en is kenmerkend voor Zuid-Nederland. Het maken van een feuille de gui is bewerkelijk. Over het gehele oppervlak is zogenaamd retouche te zien. Door zeer precies en gedetailleerd druk uit te oefenen met bijvoorbeeld de punt van een geweitak, kreeg dit pijlpuntje zijn specifieke, gefacetteerde uiterlijk.

(70)