Voorbeeldverhalen.

Alle teksten uit de showcase zijn hier speciaal voor geschreven. Het gaat niet om echte archeologische vondsten, maar om replica's in eigen bezit. De teksten zijn verdeeld in drie publiekscategorieën. Per categorie worden bij drie objecten teksten gepresenteerd in vaste volgorde: 01 Bronstijdzwaard; 02 Bandkeramische pot; 03 Mesolithische pijlpunt. Klik op de logo's om naar de verschillende categoriën te gaan. Onder aan iedere tekst staat tussen haakjes het aantal woorden. Veel leesplezier!

Kinderen 6 - 9 jaar
Kinderen vanaf 10 jaar
Museumteksten